O škole / Centrum vzdělávání - C + / Pracovník v sociálních službách

Střední zdravotnická škola Děčín nabízí možnost získat kvalifikaci pracovníka sociální péče v akreditovaném vzdělávacím programu „KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“.

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle „Zákona o sociálních službách“.  Je zaměřen především na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí a pečovatelskou činností o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností způsobenou věkem, chronickým onemocněním či zdravotním postižením.

Absolventi kurzu získají osvědčení o kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Přihláška na kurz

Přihlášky se přijímají do 7. 5. 2020

Kurz pro pracovníky v sociálních službách - akreditace č. 2017/0157-PK
Obsah kurzu Počet hodin
1. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb 4
2. Základy komunikace 10
3. Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie pro pracovníky v sociálních službách 20
4. Základy ochrany zdraví 6
5. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službáchí 6
6. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě 2
7 Sociálně právní minimum 10
8. Metody sociální práce 5
9. Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění 20
10. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času 7
11. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 5
12. Základy péče o domácnost 3
13. Krizová intervence 2
14. Úvod do problematiky zdravotního postižení 10
15. Zvládání jednání osoby, které je poskytovaná sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob 2
16. Základy první pomoci 6
17. Odborná praxe 35
18. Závěr kurzu – závěrečná zkouška 4
Celkem    157

Organizace kurzu

  • Zahájení: 15. 5. 2020 v 8:00 hod., budova SZŠ Děčín
  • Rozvrh výuky: pátek (8:00 - 16:00 hod), sobota (8:00 - 16:00 hod), 8 týdnů + odborná praxe
  • Místo: Střední zdravotnická škola, Děčín
  • Ukončení: 3. 7. 2020 (pátek), závěrečná zkouška

Podmínky přijetí

  • Dokončené základní vzdělání
  • Věk 18 let

Cena kurzu

  • 7 900,- Kč
  • Režim platby:

a) samoplátci

- bezhotovostní platba na účet č. 115-3319160237/0100  
- uhradit jednou splátkou do 8. 5. 2020 nebo dvěma - první 4 000,- Kč do 8. 5. 2020 a druhá 3 900,- Kč do 13. 6. 2020
- do zprávy pro příjemce uveďte jméno učastníka kurzu

b) úhrada zaměstnavatelem přes fakturu

- 1. krok: váš zaměstnavatel pošle na adresu školy objednávku (ve které bude uvedeno vaše jméno) s fakturačními údaji
- 2. krok: škola zašle vašemu zaměstnavateli fakturu
- 3. krok: váš zaměstnavatel uhradí fakturu

Přihlášky

  • Zasílejte na adresu Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, 405 02 Děčín

Informace