Přijímací řízení

INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na základě počtu doručených přihlášek ke studiu rozhodla ředitelka školy takto: 

Jednotná přijímací zkouška se KONÁ v oborech denního studia: 

  • 53-41-M/03 Praktická sestra   
  • 75-41-M/01 Sociální činnost   

Jednotná přijímací zkouška se NEKONÁ v oborech dálkového studia: 

  • 53-41-M/03 Praktická sestra  
  • 75-41-M/01 Sociální činnost  

Uchazeči dálkového studia neobdrží pozvánku k vykonání přijímací zkoušky, oznámení o přijetí bude zveřejněno do 30. 4. 2021 za podmínky, že uchazeč splnil všechna požadovaná kritéria k přijetí. 

________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Přihlášky k přijímacímu řízení: Uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání společně s potvrzenou zdravotní způsobilostí (je-li požadována) a s dalšími doklady ředitelce střední školy do 1. 3. 2021.

Termíny jednotné zkoušky: 

ŘÁDNÝ TERMÍN
 1. termín 3.5.2021  MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 8:30 11:10
DÉLKA TESTU 85 min 70 min
UKONČENÍ ZKOUŠKY 10:15 12:40

2. termín

4.5.2021

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 8:30 11:10
DÉLKA TESTU 85 min 70 min
UKONČENÍ ZKOUŠKY 10:15 12:40


Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na středu 2. 6. 2021 a čtvrtek 3. 6. 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve  19. 5. 2021 (pro náhradní termín nejdříve 14. 6. 2021)

Zápisový lístek odezdají přijatí uchazeči do 10 dnů od vyhlášení výsledků tj. do 2. 6. 2021 , v náhradním termínu do 28. 6. 2021

Celková informace k přijímacímu řízení  ZDE 

Editovatelná přihláška DENNÍ STUDIUM  ZDE

Editovatelná přihláška DÁLKOVÉ STUDIUM  ZDE

Návod pro vyplnění přihlášky ke vzdělávání na SŠ  ZDE

V případě, že počet odevzdaných přihlášek ke studiu ke dni 1. 3. 2021 nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nebude se jednotná přijímací zkouška a ani školní část přijímací zkoušky konat. 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

DENNÍ STUDIUM

Obor Délka Kritéria přijetí Počet

 KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

  

4

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního

ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,

žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Váha kritérií: prospěch  30 %, JPZ – 60 %, doklady o soutěžích – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 35. 

Podrobné informace ZDE

60

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního

ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,

žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Váha kritérií: prospěch  30 %, JPZ – 60 %, doklady o soutěžích – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 35. 

Podrobné informace ZDE

30

 DÁLKOVÉ STUDIUM

Obor Délka Kritéria přijetí Počet

KKOV 53-41-M/03

 Praktická sestra    

    

5

1. Ukončené základní vzdělání.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Podrobné informace ZDE

30

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

3

1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

30

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

1. Ukončené základní vzdělání. 

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Podrobné informace ZDE

30