Školní poradenské pracoviště

Ing. Tomáš Zíka - výchovný poradce 

PhDr. Jana Stránská - metodik prevence

Mgr. Martina Černá - ředitelka školy