O škole / Partnerství / SZŠ Dolný Kubín

PŘÍLOHA 1

PARTNERSTVÍ SZŠ DĚČÍN A SZŠ DOLNÝ KUBÍN

 

Základní údaje partnerských škol

Název školy Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Stredná zdravotnicka škola, Dolný Kubín
Adresa školy Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín M. Hatalu 2149, 026 01 Dolný Kubín
Zřizovatel školy Ústecký kraj Žilinský samospravný kraj
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Volf PaedDr. Peter Takáč
Výkony školy cca 200 žáků denního studia
cca 130 studentů dálk.studia
cca 180 žáků denního studia
cca 50 žáků večerního studia
Vzdělávací obory Zdravotnický asistent
Sociální činnost
Zdravotnicky asistent
Sanitar
Webová adresa www.szsdecin.cz www.szsdk.sk

Obsah partnerské smlouvy

Partnerská smlouva o spolupráci byla uzavřena při příležitosti návštěvy vedení SZŠ Dolný Kubín dne 10. listopadu 2011. Obě strany se dohodly, že budou realizovat spolupráci a výměnu poznatků následujícími způsoby:

 • vzájemným kontaktem realizovaných formou pracovních návštěv
 • spoluprácí na mezinárodních a školních projektech
 • vzájemnou výměnou žáků formou studijních pobytů a odborné stáže
 • spoluprací na sportovních, kulturních a vědomostních soutěží

Realizované aktivity

Školní rok 2011-2012

 1. Uskutečněny dvě vzájemné návštěvy, delegace ze Slovenska navštívila naší školu ve dnech 9. – 10. listopadu 2011 a naše delegace návštěvu oplatila ve dnech 2. – 3. února 2012. Obě návštěvy umožnily zástupcům škol seznámit se s prostředím,  vybaveností a podmínkami pro vzdělávání žáků v partnerské škole. Součástí neformálních jednání byly prodiskutovány oblasti vzájemné spolupráce.
 2. Účast družstva SZŠ Dolný Kubín na školním kole soutěže  v poskytování první pomoci v Děčíně, kterého se také zúčastní družstva z partnerské sociální školy v Pirně (28. březen).
 3. Výměnná stáž žáků 3. ročníku (8+ 2) v rámci odborné praxe; od 10. – 17. června 2012 žáci naší školy v D. Kubíně a od 17. do 24. června 2012 žáci z D. Kubína v Děčíně)
 4. Podpora individuálních poznávacích pobytů zaměstnanců v oblasti partnerské školy.

Školní rok 2012-2013

 1. 10.– 11. ledna 2013 navštívila delegace vedení naší školy partnerskou školu v D. Kubíně s cílem vyhodnotit spolupráci za uplynulé období a nastavení obsahu další spolupráce.
 2. Účast družstva SZŠ Dolný Kubín na školním kole soutěže  v poskytování první pomoci v Děčíně, kterého se také zúčastní družstva z partnerské sociální školy v Pirně (10. duben 2013).
 3. Setkání ředitelů obou škol 10. dubna v Děčíně s cílem konkretizovat akce roku 2013.
 4. Výměnná jednotýdenní stáž žáků 3. ročníků v rámci odborné praxe (červen 2013 – žáci SZŠ Děčín v Dolném Kubíně) - nekonalo z důvodu povodní v Děčíně .
 5. Setkání zaměstnanců obou škol na Moravě (červenec 2013 -Znojmo).
 6. Vzájemná podpora individuálních poznávacích, rekreačních pobytů zaměstnanců v oblasti partnerské školy.

Školní rok 2013-2014

 1. Výměnná jednotýdenní stáž žáků SZŠ Dolný Kubín V Děčíně (září 2013)- náhradní termín za červen 2013 z důvodu povodní.
 2. 20.– 21. února 2014 navštívila delegace vedení naší školy partnerskou školu v D. Kubíně s cílem vyhodnotit spolupráci za uplynulé období a nastavení obsahu další spolupráce.
 3. Účast družstva SZŠ Dolný Kubín v Děčíně na školním kole soutěže v poskytování první pomoci (duben 2014).
 4. Účast družstva SZŠ Děčín v Dolném Kubíně na „Územném kole súťaže družstiev prvej pomoci stredných škol“ – organizuje Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava (duben 2014).
 5. Výměnná jednotýdenní stáž žáků SZŠ Dolný Kubín v Děčíně a žáků SZŠ Děčín v Dolném Kubíně (červen 2014).
  Setkání zaměstnanců obou škol na Oravě (červenec 2014).
 6. Vzájemná podpora individuálních poznávacích, rekreačních pobytů zaměstnanců v oblasti partnerské školy.

Školní rok 2014-2015

 1. 5.– 6. února 2015 navštívila delegace vedení naší školy partnerskou školu v D. Kubíně s cílem vyhodnotit spolupráci za uplynulé období a nastavení obsahu další spolupráce.
 2. Účast družstva SZŠ Dolný Kubín v Děčíně na regionálním kole soutěže v poskytování první pomoci (březen 2014) při příležitosti 15. výročí vzniku Ústeckého kraje.
 3. Účast družstva SZŠ Děčín v Dolném Kubíně na „Územném kole súťaže družstiev prvej pomoci stredných škol“ – organizuje Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava (duben 2015).
 4. Výměnná jednotýdenní stáž žáků SZŠ Dolný Kubín v Děčíně a žáků SZŠ Děčín v Dolném Kubíně (červen 2015).
 5. Setkání zaměstnanců obou škol v Děčíně (červenec 2015).
 6. Vzájemná podpora individuálních poznávacích, rekreačních pobytů zaměstnanců v oblasti partnerské školy.

Školní rok 2015-2016

 1. Spolupráce na projektu OPVK – výzva č. 56, šablona 3, stínování (říjen 2015).
 2. Soutěž družstev partnerských škol „Čtyřboj“ v DK (říjen 2015, dotace ÚK) – angličtina (esej), matematika (piškvorky), branná příprava (střelba ze vzduchovky, sport (volejbal).
 3. Nabídka DK na vyslání jednoho družstva na lyžařský výcvikový kurz (leden 2016) - nerealizováno
 4. Setkání delegace vedení naší školy partnerskou školu v D. Kubíně s cílem vyhodnotit spolupráci za uplynulé období a nastavení obsahu další spolupráce (únor 2016).
 5. Účast družstva SZŠ Dolný Kubín v Děčíně na regionálním kole soutěže v poskytování první pomoci (březen 2016).
 6. Účast družstva SZŠ Děčín v Dolném Kubíně na „Územném kole súťaže družstiev prvej pomoci stredných škol“ – organizuje Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava (duben 2016).
 7. Výměnná jednotýdenní stáž žáků SZŠ Dolný Kubín v Děčíně a žáků SZŠ Děčín v Dolném Kubíně (červen 2016).
 8. Setkání zaměstnanců obou škol v Dolným Kubíně (červen 2016).
 9. Vzájemná podpora individuálních poznávacích, rekreačních pobytů zaměstnanců v oblasti partnerské školy.

Smlouva o spolupráci SZŠ Děčín a SZŠ Dolný Kubín