Uchazeči / Sociální činnost (denní studium)

Chceš pracovat s lidmi, starat se o ně a pomáhat jim? Věnuj své úsilí studiu sociálních činností a poznej skutečný pocit radosti z práce – pomáhej lidem, kteří to potřebují.

SOCIÁLNÍ ČINNOST

     Pod sociálními činnostmi se skrývá spoustu možností. Objev je a najdi to, v čem budeš vynikat, bude Tě to bavit a zároveň živit. Staň se sociálním pracovníkem / pracovnicí a Tvá práce dostane smysl. Náplň odborných předmětů Tě připraví na každodenní chod Tvého budoucího zaměstnání.

     Studiem tohoto oboru získáš nejrůznější schopnosti od zabezpečení sociální péče klientům až po organizaci a zajišťování sociálních služeb z nejrůznějších oblastí. Můžeš se zaměřit na pedagogiku nebo psychologii. Věnovat se dětským domovům. Starat se o babičky a dědečky v domovech pro seniory. Založit živnost a pečovat o malé děti? Žádný problém! Buď pozitivní a roznášej radost všude tam, kde je to potřebné.

Na obrázku může být: 1 person, smiling   Na obrázku může být: 4 people, people smiling , people standing , hat a indoor

     Studiem sociálních činností získáš teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartuj svou kariéru na naší škole!

Uplatnění po dokončení studia:

pracovník v sociálních službách a komunitních centrech

pracovník v dětských domovech

pracovník v domovech pro seniory

pracovník s dětmi ve speciálních školách

terénní pracovník v sociálních službách

státní úředník na úřadu práce 

pedagogický asistent

opatrovník

a další…


Profil absolventa: na této části obsahu se pracuje

Učební plán: na této části obsahu se pracuje

Naši studenti: na této části obsahu se pracuje

Cíl studia: na této části obsahu se pracuje

 • Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro kvalitní uplatnění se na trhu práce i pro další vzdělávání.
 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.
   

Povinné všeobecně vzdělávací předměty:

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Hudební výchova   
 • Výtvarná výchova  
 • Tělesná výchova
   

Povinný volitelný předmět

 • Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)
   

Odborné předměty

 • Psychologie
 • Osobnostní výchova         
 • Zdravotní nauka     
 • Právo
 • Sociální politika      
 • Sociální péče          
 • Sociální pedagogika          
 • Pečovatelství           
 • Volnočasové aktivity          
 • Řízení kvality služeb         
 • Péče o klienty         
 • První pomoc
   

Odborná praxe  probíhá ve 4. ročníku převážně v zařízeních Centra sociálních služeb Děčín.

Učební plán 2017/2018

Učební plán 2018/2019