Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (dálkové studium)

Chceš pracovat s lidmi, starat se o ně a pomáhat jim? Věnuj své úsilí studiu oboru praktická sestra a poznej skutečný pocit radosti z práce – pomáhej lidem, kteří to potřebují.

PRAKTICKÁ SESTRA

     Vystuduj tento obor a staň se hrdinou dnešní doby! Nikdy jindy v historii nebyli zdravotníci potřeba tak, jako právě dnes. Kvůli všeobecnému nedostatku zdravotnického personálu budeš mít zaměstnání jisté v jakékoliv době a až zachráníš první život, budeš vědět, že veškeré úsilí, které v tomto studiu vynaložíš, se vyplatilo.

     Náplní Tvé práce bude péče o konkrétního člověka. Budeš se starat o člověka na konci své životní cesty. Dědečka s cukrovkou. Potlučeného fotbalistu. Malého rošťáka s rozbitým loktem. Právě narozeného chlapečka. Tvé zaměstnání bude velmi rozmanité, přičemž budeš neustále rozdávat svou pomoc tam, kde je potřeba.

 

     Studiem tohoto oboru získáš teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartuj svou kariéru na naší škole!

Uplatnění po dokončení studia:

Po kliknutí na konkrétní uplatnění se zobrazí fotografie z akcí naší školy. Pro zobrazení fotografií ze všech akcí školy sledujte náš Facebook a Instagram.

zdravotnický asistent, praktická sestra

komunitní zdravotní péče

domácí zdravotní péče

zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb

zdravotnický pracovník v léčebnách dlouhodobě nemocných

zdravotnický pracovník v zařízeních geriatrické péče

zdravotníci v zařízeních hospicové a respitní péče

Profil absolventa: na této části obsahu se pracuje

Učební plán: na této části obsahu se pracuje

Naši studenti: na této části obsahu se pracuje

Cíl studia: na této části obsahu se pracuje

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném  vyhláškou č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.
 • Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká, a to např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut…
   
 • Velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí.
   

Povinné všeobecně vzdělávací předměty:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk maturitní (anglický a německý)
 • Základy latiny
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
   

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Klinické obory
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - především v nemocnici Děčín. 

Organizace výuky

Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým studentům bude zaslána pozvánka).

ŠVP Zdravotnický asistent   

Učební plán