O škole / Centrum vzdělávání - C + / Zdravotník zotavovacích akcí

Střední zdravotnická škola Děčín připravuje kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“.

Kurz je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na dětských táborech, školách v přírodě, výukových či výcvikových akcích nebo lyžařských kurzech.

Kurz je určen jak pedagogům, tak i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.

Přihláška na kurz

Přihlášky se přijímají do 23. 3. 2018

Název kurzuZdravotník zotavovacích akcí
Obsah kurzuPočet hodin
1. Základy stavby a funkce lidského těla 5
2. První pomoc 21
3. Péče o nemocné 4
4. Základy zdravotnické dokumentace 1
5. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích  akcí 1
6. Hygiena a epidemiologie 4
7 Základy záchrany tonoucích 3
8. BOZP 1
Celkem    40

 

Organizace kurzu

  • Zahájení: 6. 4. 2018 na SZŠ Děčín
  • Rozvrh teoretické výuky: pátek (14,30 - 20,00 hod), sobota (8,00 - 16,00 hod)
  • Místo: Střední zdravotnická škola, Děčín
  • Ukončení: 21. 4. 2018, závěrečná zkouška

Podmínky přijetí

  • Dokončené základní vzdělání
  • Věk 18 let

Cena kurzu

  • 2 800,- Kč
  • Režim platby:

a) samoplátci

- bezhotovostní platba na účet č. 115-3319160237/0100 nebo hotovostní platba ve škole 
- do zprávy pro příjemce uveďte jméno učastníka kurzu
 

b) úhrada zaměstnavatelem přes fakturu

- 1. krok: váš zaměstnavatel pošle na adresu školy objednávku (ve které bude uvedeno vaše jméno) s fakturačními údaji
- 2. krok: škola zašle vašemu zaměstnavateli fakturu
- 3. krok: váš zaměstnavatel uhradí fakturu

Přihlášky

  • Zasílejte na adresu Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, 405 02 Děčín

Informace